Het planten van (fruit)bomen en welke aandachtspunten dit nodig heeft.

Het planten van fruitbomen vindt plaats in de periode november tot aan april.

Fruitbomen worden geleverd met kale wortels, dus niet opgekweekt in containerteelt.

Zorg bij het planten ervoor dat de bodem geschikt is voor fruitbomen.
De bomen staan graag in gronden die niet te zuur zijn maar een pH waarde hebben van rond de pH 6, dus vooraf wat kalk toedienen om de pH te verhogen. Tevens dient kalk ervoor om het bodemleven te stimuleren zodat de boom in de toekomst over voldoende voedingsstoffen kan beschikken.

Plant niet op gronden die te nat zijn. Deze dienen vooraf geschikt gemaakt te worden voor aanplant door te zorgen voor voldoende waterafvoer.
Mocht dit niet kunnen dan kan er altijd nog op een heuveltje geplant worden zodat de bomen toch droge voeten houden.

Maak bij het planten een ruim plantgat zodat de wortels goed uitgespreid in de bodem komen
en let er op dat de bomen niet te diep geplant worden en dat de oculatieplaats van de boom zeker 10 cm boven de grond blijft.
Een goede aanwijzing van goed planten is: plant de bomen net zo diep uit als dat ze op de kwekerij hebben gestaan en niet dieper.

Toch dieper planten heeft nadelige effect op de groei en de vruchtbaarheid van de boom.

Dek na het planten de bodem af met een laagje compost, oude mest of
groenafval zodat de boom in de toekomst over voldoende voeding kan beschikken.

Bomen die geplant worden in het open veld dienen altijd een boompaal als steun
te krijgen en deze paal wordt altijd gezet op de zuidwest zijde van de boom,
zodat altijd de boom van de paal afwaait. Zo wordt het schuren van de boom met de boompaal voorkomen.

Geef in de zomer maanden bij droog weer zeker de eerste 2 jaar water bij de boom om droogte schade te voorkomen.

Geef gemiddeld genomen dan 2 emmers water per boom per week. Dit is dan meestal voldoende en begin hier mee op tijd,
zeker in het begin van de maand mei.

Laat vervolgens voor goed onderhoud de bomen om de 2 jaar deskundig snoeien om een goede kroonsopbouw te realiseren. wacht u hiermee te lang dan moet er teveel terug gesnoeid worden en dit heeft dan nadelig effect op de vruchtdracht.